Month: March 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres Torsdag 30. mars kl. 19.00 kantina på Remmenhallen. 17     Ekstraordinært årsmøte   (1)        Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:   a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b)

Top