Styre for 2016/2017 sesongen

Under årsmøte i mars 2016, så takket Espen Hystad for seg, etter å ha hjulpet klubben tilbake på riktig spor, etter underslaget som ble oppdaget for litt over 1 år siden.

Styre for 2016/2017 ser dermed slik ut.

Verv Navn Pr.adresse Sted Tlf.arb. Tlf. pr. Tlf.mob. E-post
Leder Vanja Haugland Olsen Femsjøveien 5 1791 Tistedal 69182033 41325204 vanja@halden.net
Nestleder Ole Michael Holth Ringveien 13 1781 Halden 93445344 Ole_holth@hotmail.com
Kasserer May-Lill Saue E. Engebretsensgt 23 1792 Tistedal 92266048 May_lill_saue@hotmail.com
Sekretær Celia Strand Øvre Hjelmungen 1789 Berg i Østfold 96504582 cheercelia99@hotmail.com
Styremedlem Hanne Alice Fosby Sørbrøden 1763 Halden 95784766 hfosby@yahoo.com
Styremedlem Cato Aas Johansen Briskeveien 31 1712 Fredrikstad 90412486 caaj75@gmail.com
Varamedlem Kristian Ørstad Batteriveien 2 A 1784 Halden 41619432 kristian.orstad@hotmail.com
Varamedlem Herman Eriksen Rokkeveien 185 1778 Halden 99465915 herm-eri@online.no
Ungdomsrepr Martine A Hennig Ingerfjellveien 49 1788 Berg I Østfold 45403586 martine.aah@hotmail.com
Ungdomsrepr Lars Solheim Ringveien 1 1781 Halden 47716310 solheim17@gmail.com