Nærmiljøprisen til Halden Volleyballklubb

“Berg Sparebanks nærmiljøpris utdeles årlig. Årets prisbeløp utgjør kr. 100 000,- som tildeles en eller flere mottakere. Prisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner for positiv gjennomførte eller planlagte tiltak eller aktiviteter i nærmiljøet.” – Slik starter informasjonen på Berg Sparebank sine nettsider om nærmiljøprisen.

Foto: Sondre L. Aabø

 

Trygve Lorentzen og andre i Halden Volleyballklubb har lenge vært aktive i sandvolleyball og jobbet for å skape et miljø rundt dette med baner og arrangementer. Målet med søknaden var å få midler til å lage en park med 3 baner ved Høgskolen på Remmen som skal være offentlig tilgjengelig for alle som er interessert samt gode nok til å kunne arrangere større turneringer i “beach volleyball”.

Etter en fantastisk søknad og en veldig hyggelig komité hos Berg Sparebank fikk vi en kjempepositiv tilbakemelding og en enorm hjelp til å skape et godt nærmiljø for sandvolleyball pålydende 100.000,-. Halden Volleyballklubb møtte med mange på trening til å ta i mot diplom fra Anette Fosse Henning, markedssjef i Berg Sparebank. Trygve representerte klubben som en fotomodell i drakt nummer 14.

 

hvbk-bergpris-bilde3

Foto: Sondre L. Aabø

 

 

Under utdelingen var et stort antall unge og lovende talenter til stede og jublet stort under utdelingen. Klubben setter stor pris på oppmerksomheten og penger til en sport vi alle elsker og støtter opp under. Å få et større miljø rundt sandvolleyball i Halden vil styrke klubben og det vil gi vårt nærmiljø mye glede i årene som kommer.

 

 

 

 

hvbk-bergpris-bilde5

Foto: Sondre L. Aabø

hvbk-bergpris-bilde4

Foto: Sondre L. Aabø

hvbk-bergpris-bilde1

Foto: Sondre L. Aabø

Banene vil bli laget som et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg, Studentsamskipnaden og Halden volleyballklubb. Det er en unik mulighet til å få dette anlegget nå i forbindelse med utbygging av nye hybelhus på Remmen. Nå er det mye anleggstrafikk på Remmen allerede, maskinpark er til stede og alt ligger til rette for en smidig gjennomføring av prosjektet. Samskipnaden som tiltakshaver og Statsbygg som entrepenør, har sagt seg villig til å stå for grunnarbeider og drenering av banene med sprengstein fra anleggsområdet. Da sparer de penger på bortkjøring av stein og hjelper oss med å få et fantastisk anlegg samtidig. Samskipnaden har i tillegg lovet å ferdigstille 1 bane på området. Pengene fra nærmiljøprisen vil gå til ferdigstillelse av de 2 andre banene, der sanden utgjør den største kostnaden. I tillegg må volleballklubben stå for nettstenger, nett, banelinjer, gjerder, tribuner og søplekasser. Det blir en del dugnadsarbeid for klubben for å få alt ferdig, men det skal vi gjøre med glede!

 

Tagged with: , , , ,