Velkommen til Halden Volleyballklubb!

HALDEN VOLLEYBALLKLUBB BLE STIFTET I 1975, OG ER EN KLUBB ÅPEN FOR ALLE.